Witamy na stronie Naszego projektu !!!

Witaj na stronie projektu „Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie szansą na lepsze jutro!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00  Edukacja, Działanie: RPZP.08.00.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *